Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.


 

На його шпальтах висвітлюються науково-технічні проблеми будівельних конструкцій, у тому числі технології їх виготовлення, вітчизняний та кращий світовий досвід.

 

Включено до переліку фахових видань України, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

 

Серед авторів збірнику відомі вчені не тільки України, але й країн СНД та далекого зарубіжжя.


Периодичность - 2 рази на рік.


Издаётся с 1965 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости