Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»; Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель і споруд «ДНДІСТ».


 

Проблематика: висвітлення питань теорії та практики досліджень, виробництва та застосування традиційних і нових будівельних матеріалів і виробів, результатів науково-дослідних робіт у галузі розробки, промислового виробництва та застосування бетонів, виробів з бетонів, теплоізоляційних виробів, сухих будівельних сумішей, кераміки та інших матеріалів.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4126 від 27.03.2000.

 

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-03/8 від 11.10.2000.

 

Галузь науки: технічні науки.

 

Мова видання: українська, російська.

 

Засновники: Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»; Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель і споруд «ДНДІСТ»

 

Головний редактор: Сай Віталій Iванович, кандидат технічних наук.

 

Відповідальний секретар: Палієнко Олена Олексіївна, кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Злобін Г. К.; Крупа А. А., д-р техн. наук; Лаповська С. Д., канд. техн. наук; Націєвський Ю. Д., канд. техн. наук; Олійник О. Я., д-р техн. наук; Пушкарьова К. К., д-р техн. наук; Рунова Р. Ф., д-р техн. наук; Свідерський В. А., д-р техн. наук; Сенчук М. П., канд. техн. наук; Сербін В. П., д-р техн. наук; Сердюк В. Р., д-р техн. наук; Худенко А. А., д-р техн. наук; Червяков Ю. М., канд. техн. наук; Черняк Л. П., д-р техн. наук; Чистяков В. В., д-р техн. наук; Шинкевич О. С., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції: вул. Костянтинівська, 68, Київ-80, Україна, 04080.

Тел.: +380 (44) 417-80-85, +380 (44) 417-72-57, +380 (44) 417-07-15.


Периодичность - 2 рази на рік.


Издаётся с 1978 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости