Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення оцінки впливу на навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення, розгляд питань охорони та раціонального використання атмосферних, водних та земельних ресурсів.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14146-3117 Р від 27.05.2008.

 

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

Засновники: Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору.

 

Головні редактори: Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук; Трофимчук Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук.

 

Відповідальний секретар: Клімова І.В., кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Білявський О. Ю., д-р геол.-мінерал. наук; Биченок М. М., д-р техн. наук; Вижва С. А., д-р геол. наук; Довгий С. О., чл.-кор. НАН України; Заграй Я. М., д-р хім. наук; Калюх Ю. І., д-р техн. наук; Качинський А. Б., д-р техн. наук; Коржнєв М. М., д-р геол.-мін. наук; Малкін Е. С., д-р техн. наук; Олійник О. Я., чл.-кор. НАН України; Павлишин В. І., д-р геол.-мінерал. наук; Прокопчук І. Т., д-р техн. наук; Рибаков Л. О., д-р техн. наук; Соботович Е. В., акад. НАН України; Терновцев В. О., д-р техн. наук; Трофімович В. В., канд. техн. наук; Тугай А. М., д-р техн. наук; Удод В. М., д-р біол. наук; Шнюков С. Є., д-р геол. наук; Яковлєв Є. О., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури Повітрофлотський просп., 31, кімн. 247, Київ, Україна, 03037.

Тел.: +380 (44) 245-54-91, +380 (44) 245-48-44.

E-mail: stf@knubа.edu.ua


Периодичность - 4 рази на рік.


Издаётся с 2008 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости