Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

 

Відповідальний редактор - кандидат технічних наук, професор М. М. Осєтрін.

 

Редакційна колегія: доктор технічних наук, професор Габрель М. М.; член-кореспондент АМ України, доктор архітектури, професор Дьомін М. М.; доктор технічних наук, професор Карпінський Ю. О.; доктор технічних наук, професор Клюшниченко Є. Є.; доктор архітектури, професор Лаврик Г. І.; доктор технічних наук, професор Лященко А. А.; кандидат технічних наук, доцент Мамедов А. М. (заст. відп. редактора); доктор географічних наук, професор Нудельман В.І.; доктор архітектури, професор Панченко Т. Ф.; доктор технічних наук, професор Плоский В. О.; кандидат технічних наук, доцент Рейцен Є. О.; доктор технічних наук, професор Самойлович В. В.; доктор технічних наук, професор Сергейчук О. В.; доктор архітектури, професор Слєпцов О. С.; доктор архітектури, професор Тімохін В. О.; доктор технічних наук, професор Усаковський С. Б.; доктор архітектури, професор Фільваров Г. Й.; доцент Чередніченко П. П. (відп. секретар); дійсний член АМ України, доктор технічних наук, професор Яковлєв М. І.

 

Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 4186 від 10 травня 2000 року).

 

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанови президії ВАК України від 10 листопада 1999 р. №3-05/11 та 10 лютого 2010 р. №1-151).


Периодичность - 1-3 випуски на рік.


Издаётся с 1998 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости