Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

27 марта состоится круглый стол «Разработка ДБН по проектированию складских помещений» в Киеве

По инициативе Ассоциации Украинский Центр Стального строительства готовится разработка нового ДБН по проектированию складских помещений, вместо устаревшего СНиП 2.11.01-85. Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского выступил организацией-разработчиком новой редакции ДБН, в которую будут включены изменения по..

 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

9-11 квітня відбутися виставка «Тепло Вода Повітря»-2019 у Львові

Виставка «Тепло. Вода. Повітря’ 2019» має на меті надати чудову можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитись з найсучаснішими тепло-, енерго-, ресурсоощадними технологіями та матеріалами для виробництва, встановлення, експлуатації інсталяційних систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення, водоочищення, сучасних засобів автоматизації..

XV спеціалізована виставка «Електрика’ 2019» запрошує 23-25 квітня у Львов

Виставка «ЕЛЕКТРИКА 2019» надає прекрасну можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитися з найсучаснішими технологіями для виробництва, передачі та розподілу електроенергії, найновішими енергоефективними освітлювальними технологіями та обладнанням для промислового, комунального, архітектурного та спеціального освітлення, промисловою автоматикою. Особливу увагу на виставці буде приділено енергозбереженню, автоматизації виробничих процесів, а також електронним компонентам.

ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

 

Відповідальний редактор - кандидат технічних наук, професор М. М. Осєтрін.

 

Редакційна колегія: доктор технічних наук, професор Габрель М. М.; член-кореспондент АМ України, доктор архітектури, професор Дьомін М. М.; доктор технічних наук, професор Карпінський Ю. О.; доктор технічних наук, професор Клюшниченко Є. Є.; доктор архітектури, професор Лаврик Г. І.; доктор технічних наук, професор Лященко А. А.; кандидат технічних наук, доцент Мамедов А. М. (заст. відп. редактора); доктор географічних наук, професор Нудельман В.І.; доктор архітектури, професор Панченко Т. Ф.; доктор технічних наук, професор Плоский В. О.; кандидат технічних наук, доцент Рейцен Є. О.; доктор технічних наук, професор Самойлович В. В.; доктор технічних наук, професор Сергейчук О. В.; доктор архітектури, професор Слєпцов О. С.; доктор архітектури, професор Тімохін В. О.; доктор технічних наук, професор Усаковський С. Б.; доктор архітектури, професор Фільваров Г. Й.; доцент Чередніченко П. П. (відп. секретар); дійсний член АМ України, доктор технічних наук, професор Яковлєв М. І.

 

Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 4186 від 10 травня 2000 року).

 

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанови президії ВАК України від 10 листопада 1999 р. №3-05/11 та 10 лютого 2010 р. №1-151).


Периодичность - 1-3 випуски на рік.


Издаётся с 1998 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости