Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

27 марта состоится круглый стол «Разработка ДБН по проектированию складских помещений» в Киеве

По инициативе Ассоциации Украинский Центр Стального строительства готовится разработка нового ДБН по проектированию складских помещений, вместо устаревшего СНиП 2.11.01-85. Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского выступил организацией-разработчиком новой редакции ДБН, в которую будут включены изменения по..

 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

9-11 квітня відбутися виставка «Тепло Вода Повітря»-2019 у Львові

Виставка «Тепло. Вода. Повітря’ 2019» має на меті надати чудову можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитись з найсучаснішими тепло-, енерго-, ресурсоощадними технологіями та матеріалами для виробництва, встановлення, експлуатації інсталяційних систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення, водоочищення, сучасних засобів автоматизації..

XV спеціалізована виставка «Електрика’ 2019» запрошує 23-25 квітня у Львов

Виставка «ЕЛЕКТРИКА 2019» надає прекрасну можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитися з найсучаснішими технологіями для виробництва, передачі та розподілу електроенергії, найновішими енергоефективними освітлювальними технологіями та обладнанням для промислового, комунального, архітектурного та спеціального освітлення, промисловою автоматикою. Особливу увагу на виставці буде приділено енергозбереженню, автоматизації виробничих процесів, а також електронним компонентам.

ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ОПІР МАТЕРІАЛІВ І ТЕОРІЯ СПОРУД

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення результатів досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності; розробки та розвитку методів розрахунку міцності, стійкості, динаміки просторових конструкцій з урахуванням геометричної нелінійності, пластичних властивостей руйнування матеріалів; числової реалізації рішень на ЕОМ; вивчення напружено-деформованого стану тіл складної структури за сталих і змінних у часі навантажень, включаючи випадкові впливи.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15384-3956 Р від 26.06.2009.

 

Галузь науки: технічні науки.

 

Мова видання: українська, російська (змішаними мовами).

 

Головний редактор: Баженов Віктор Андрійович, доктор технічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України.

 

Відповідальний секретар: Геращенко О.В., кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Верюжський Ю. В., д-р техн. наук; Гайдайчук В. В., д-р техн. наук; Гоцуляк Є. О., д-р техн. наук; Гуляр О. І., д-р техн. наук; Дехтярюк Є. С., д-р техн. наук; Ісаханов Г. В., д-р техн. наук; Лізунов П. П., д-р техн. наук; Шульга М. О., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03680.


Периодичность - 2 рази на рік.


Издаётся с 1965 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости