Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ОПІР МАТЕРІАЛІВ І ТЕОРІЯ СПОРУД

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення результатів досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності; розробки та розвитку методів розрахунку міцності, стійкості, динаміки просторових конструкцій з урахуванням геометричної нелінійності, пластичних властивостей руйнування матеріалів; числової реалізації рішень на ЕОМ; вивчення напружено-деформованого стану тіл складної структури за сталих і змінних у часі навантажень, включаючи випадкові впливи.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15384-3956 Р від 26.06.2009.

 

Галузь науки: технічні науки.

 

Мова видання: українська, російська (змішаними мовами).

 

Головний редактор: Баженов Віктор Андрійович, доктор технічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України.

 

Відповідальний секретар: Геращенко О.В., кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Верюжський Ю. В., д-р техн. наук; Гайдайчук В. В., д-р техн. наук; Гоцуляк Є. О., д-р техн. наук; Гуляр О. І., д-р техн. наук; Дехтярюк Є. С., д-р техн. наук; Ісаханов Г. В., д-р техн. наук; Лізунов П. П., д-р техн. наук; Шульга М. О., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03680.


Периодичность - 2 рази на рік.


Издаётся с 1965 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости