Размещение
рекламы





@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення напрямків досліджень основ та фундаментів, механіки ґрунтів та суміжних наук.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4038 від 14.02.2000.

 

Мова видання: українська, англійська.

 

Головний редактор: Бойко Ігор Петрович, доктор технічних наук.

 

Відповідальний секретар: Петренко Едуард Юрійович, кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Дубровський М. П., д-р техн. наук, Киричук О. А., д-р техн. наук, Корнієнко М. В., канд. техн. наук, Кризський М. М., д-р техн. наук, Крищук А. Б., Мішин А. В., д-р техн. наук, Петренко Е. Ю., канд. техн. наук, Савенко В. Я., д-р техн. наук, Сахаров О. С., д-р техн. наук, Сеймов В. М., д-р техн. наук, Трофимчук О. М., д-р техн. наук, Швець В. Б., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції: просп. Повітрофлотський, 31, кімн. 3091, Київ, Україна, 03680.

Тел.: +380 (44) 241-54-82.

E-mail: Petrenko@merlin.net.ua.


Периодичность - 1-2 рази на рік.


Издаётся с 1968 року.


Подробнее о журнале...




НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»



Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулювання



Державні будівельні норми України



Державні санітарні норми і правила



Электронная библиотека стандартов и нормативов



Библиотека строительства: типовые серии, нормативные документы



База стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиН



Бібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІ



Перечень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости