Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ГІДРАВЛІКИ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Головний редактор: О. Я. Олійник.

 

Редакційна колегія: М. М. Гіроль, Б. М. Ємельянов, С. І. Криль, І. Т. Прокопчук, А. В. Мішин, В. Л. Поляков, В. Я. Савенко, І. М. Таварткіладзе, В. О. Терновцев, А. М. Тугай, В. М. Удод, П. Д. Хоружий, О. М. Яхно.

 

Рекомендовано до випуску вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури 29 травня 2009 року, протокол № 44.

 

У збірник включено результати наукових досліджень в галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.

 

Розрахований на працівників науково-дослідних і проектних організацій, викладачів, аспірантів та докторантів.

 

Видається в авторській редакції.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №6033 від 05.04.2002 р.

 

Адреса редакційної колегії: 03680, Київ, Повітрофлотський проспект, 31, КНУБА, тел.: +380 (44) 241-55-94.


Периодичность - 2 випуски на рік.


Издаётся с 2003 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости