Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення актуальних проблем досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури та реконструкції існуючої забудови.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2649 від 16.06.1997

 

Відповідальний редактор: Дьомін Микола Мефодійович, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор архітектури.

 

Відповідальний секретар: Товбич В.В., кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Абизов В. А., д-р архітектури; Білоконь Ю. М., д-р архітектури; Габрель М. М., д-р техн. наук; Івашко Ю. В., канд. архітектури; Клюшниченко Є. Є., д-р техн. наук; Ковальський Л. М., д-р архітектури; Лаврик Г. І., д-р архітектури; Мардер А. П., д-р архітектури; Михайленко В. Є., д-р техн. наук; Нудельман В. І., д-р географ. наук; Панченко Т. Ф., д-р архітектури; Підгорний О. Л., д-р техн. наук; Слєпцов О. С., д-р архітектури; Фільваров Г. Й., д-р архітектури; Чередніченко П. П.; Яковлєв М. І., дійсн. чл. АМН України.

 

Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури пр-т Повітрофлотський, 31, Київ-37, Україна, 03037.

Тел.: +380 (44) 245-42-04


Периодичность - 1-2 рази на рік.


Издаётся с 1997 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости