Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА БУДІВНИЦТВА

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика:

- висвітлення моделювання робочих процесів будівельних машин і технологічного обладнання;

- землерийних, дорожніх, піднімально-транспортних та меліоративних машин;

- автоматизації та інформаційних технологій; наукових досягнень у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп’ютерних систем, інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5921 від 11.03.2002.

 

Галузь науки: технічні науки.

 

Мова видання: українська, російська.

 

Головний редактор: Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук.

 

Відповідальний секретар: Терновий Віталій Іванович, кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Друкований М. Ф., д-р техн. наук; Дудар І. Н., д-р техн. наук; Дьомін М. М., д-р архітектури; Ємельянова І.А., д-р техн. наук; Єсипенко А.Д., д-р техн. наук; Кіслов В.В., д-р техн. наук; Кривенко П. В., д-р техн. наук; Лівійський О. М., д-р техн. наук; Менейлюк О. І., д-р техн. наук; Оніпко О. Ф., д-р техн. наук; Ратушняк Г. С. канд. техн. наук; Сабалдир В. П., канд. техн. наук; Савицький М. В. , д-р техн. наук; Смірнов В. М., канд. техн. наук; Соха В. Г., канд. техн. наук; Тугай А. М. , д-р техн. наук; Ушацький С. А., д-р екон. наук; Хмара Л. А., д-р техн. наук; Черненко В. К., д-р техн. наук; Штолько В. Г., д-р архітектури.

 

Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03680.

Тел.: +380 (44) 241-55-48.


Периодичность - 4 рази на рік.


Издаётся с 2002 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости