Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Український збірник наукових праць


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення питань за розділами: управління проектами, інформаційні технології управління, інформаційні технології проектування, інформатизація вищої освіти, інформаційні технології в економіці, інформаційні технології в енергетиці, технології управління розвитком, управління технологічними процесами.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16323-4795 Р від 16.12.2009.

 

Мова видання: українська, російська.

 

Головний редактор: Лізунов Петро Петрович, доктор технічних наук.

 

Заступники головного редактора: Бушуєв Сергій Дмитрович, доктор технічних наук.

 

ідповідальний секретар: Білощицький Андрій Олександрович, доктор технічних наук.

 

Члени редколегії: Бабаєв Ігбал Аліджан Огли, д-р техн. наук, Бурков О. М., д-р техн. наук, Бушуєва Н. С., д-р техн. наук, Демченко В. В., канд. техн. наук, Задоров В. Б., канд. техн. наук, Іносов С. В., канд. техн. наук, Кошкін К. В., д-р техн. наук, Йовановіч Петар, д-р техн. наук, Лященко А. А., д-р техн. наук, Мазуренко Л. І., д-р техн. наук, Міхайленко В. М., д-р техн. наук, Подчасова Т. П., д-р техн. наук, Поколенко В. О., д-р техн. наук, Пономаренко Л. А., д-р техн. наук, Рибак А. І., д-р техн. наук, Скіданов В.М., д-р техн. наук, Слободян Я. О., д-р техн. наук, Смірнов В. М., канд. техн. наук, Танака Хіроші, д-р техн. наук, Тесля Ю. М., д-р техн. наук, Цюцюра С. В., д-р техн. наук, Яковенко В. Б., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції: просп. Повітрофлотський, 31, Київ-37, Україна, 03680.

Тел./факс: +380 (44) 248-30-50, +380 (44) 241-54-07.

E-mail: urss@knuba.edu.ua.


Периодичность - 4 рази на рік.


Издаётся с 2010 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости