Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

Український науково-технічний збірник


Издатель и учредитель: Київський національний університет будівництва і архітектури.


 

Проблематика: висвітлення науково-технічних досягнень у сфері будівництва, теплопостачання, газопостачання, вентиляції.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5019 від 03.04.2001.

 

Галузь науки: технічні науки.

 

Мова видання: українська, російська.

 

Головний редактор: Малкін Едуард Семенович, доктор технічних наук.

 

Заступник головного редактора: Росковшенко Юрій Костянтинович, кандидат технічних наук.

 

Відповідальний секретар: Степанов Микола Васильович, кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Борисенко С. І., Глінцерер Г., Єнін П. М., Зайцев О. М., Корбут В. П., Михайленко В. М., Підгорний О. Л., Пісарєв В. Є., Прокоф’єв С. Ю., Рабінович М. Д., Строй А. Ф., Трофимович В. В., Швачко Н. А.

 

Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03037.


Периодичность - 4 рази на рік.


Издаётся с 2001 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости