Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

29 января состоится семинар «Применение ППК INTEGRA Plus для управления домашней автоматикой» в Киеве

ПОСЕТИВ СЕМИНАР, ВЫ: освоите функциональность системы безопасности INTEGRA Plus, благодаря которой ее можно использовать в системах управления Умным домом; узнаете, как интегрировать INTEGRA Plus с Умным домом на базе KNX и другими системами управления автоматикой; изучите возможности современных сенсорных клавиатур INT-TSG и INT-TSI; увидите примеры сценариев управления Умным домом с помощью INTEGRA Plus; получите подарки от компаний Satel и «Дифенс»; пообщаетесь в профессиональной среде и сможете получить решение актуальных вопросов.

6 февраля пройдёт VII Национальная конференция участников рынка стального строительства. SUCCESS. STEEL. STORIES в Киеве

В этом году конференция тематически разделена на 2 части. Первая часть посвящена аналитике и прогнозам на 2019 год сегментов стального строительства, вторая часть – успешным стратегиям и практикам в работе ключевых игроков отрасли. Дата и время проведения: 6 февраля, 10:00 - 18:00. Место проведения: MERCURE Kyiv Congress, г. Киев, ул. В. Гетьмана, 6 (Зал Спилберг, 5 этаж).

 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

2-5 квітня відбудеться «Весняний Будівельний Форум 2019» у Львові

За останні три роки зростання показників будівельного ринку дозволяє говорити, що галузь пережила свій кризовий період і розпочинається її сталий розвиток. Починаючи з другої половини 2018 року, інвестиційні очікування продовжують залишатися в позитивній зоні, тому за оцінками фахівців, у прийдешньому році слід очікувати зростання інвестицій в нові проекти житлової і комерційної нерухомості, хоч і не високими, та впевненими темпами.

Итоговая версия для всей линейки продуктов Model Studio CS

Сообщаем о начале поставок новой версии комплексной системы информационного трехмерного проектирования и информационной поддержки всех стадий жизненного цикла промышленных объектов Model Studio CS. Данная версия работает на двух платформах nanoCAD и AutoCAD. Реализовано множество новых функций и алгоритмов, которые прошли успешную апробацию на реальных проектах в крупных проектных организациях.

ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

Український науково-прикладний журнал


Издатель и учредитель: Інститут відновлюваної енергетики НАН України.


Зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ№9115 від 1.09.2004 р.

 

Журнал входить до переліку затверджених постановою президії ВАК України щодо видань для публікації праць здобувачів вчених ступенів від 9 березня 2006 р. №1-05/3.

 

Згідно з витягом наказу ВАК України від 24.01.2009 року №29 журнал пройшов перереєстрацію і внесений у новий «Перелік наукових фахових видань”, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Постанова ВАК від 10.02.2010 р. №1-05/1.

 

Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

 

Варто підкреслити важливість наукової інформації, що розміщується на сторінках нашого журналу, оскільки вона відкриває широкі можливості для діяльності у галузі використання відновлюваних джерел енергії та плідного міжнародного співробітництва у цьому напрямку. Журнал фаховий, тобто зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор: Мхітарян Н.М. Головний редактор, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор

 

Заступники головного редактора:

- Рєзцов В.Ф. Заст. головного редактора, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Кудря С.О. Заст. головного редактора, докт. техн. наук, професор.

Члени редакційної колегії:

- Басок Б.І. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Бєкіров Е.А. Докт. техн. наук, доцент;

- Васько П.Ф. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітникp;

- Головко В.М. Докт. техн. наук, професор;

- Долінський А.А. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Забарний Г.М. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник;

- Карп І.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Кулик М.М. Академік НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор;

- Мацевитий Ю.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Мислович М.В. Докт. техн. наук, професор;

- Павлов В.Б. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник;

- Стогній Б.С. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Фіалко Н.М. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Халатов А.А. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Шидловський А.К. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Юрченко О.М. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник;

- Яковлєв О.І. Докт. техн. наук, професор;

- Яндульський О.С. Докт. техн. наук, професор.

 

Відповідальний секретар: Суржик Т.В. Вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, канд. техн. наук.

 

Науковий редактор: Резцов Віктор Федорович.

 

Редактор випуску: Щокін Андрій Ростиславович.

 

Редакційна група: Матвєєва Раїса Олексіївна, Ціцікан Рената Миколаївна.

 

Верстка: Мут Юрій Володимирович.

 

Адреса редакції:

Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Червоногвардійська 20-а, к. 202, м. Київ, 02094

Тел.: +380 (44) 537-26-57, +380 (44) 206-28-09.

Тел./факс: +380 (44) 537-26-57.

E-mail: magazine.ive@gmail.com, schek@meta.ua


Периодичность - щоквартально.


Издаётся с 2004 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости