Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

27 марта состоится круглый стол «Разработка ДБН по проектированию складских помещений» в Киеве

По инициативе Ассоциации Украинский Центр Стального строительства готовится разработка нового ДБН по проектированию складских помещений, вместо устаревшего СНиП 2.11.01-85. Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского выступил организацией-разработчиком новой редакции ДБН, в которую будут включены изменения по..

 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 

9-11 квітня відбутися виставка «Тепло Вода Повітря»-2019 у Львові

Виставка «Тепло. Вода. Повітря’ 2019» має на меті надати чудову можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитись з найсучаснішими тепло-, енерго-, ресурсоощадними технологіями та матеріалами для виробництва, встановлення, експлуатації інсталяційних систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення, водоочищення, сучасних засобів автоматизації..

XV спеціалізована виставка «Електрика’ 2019» запрошує 23-25 квітня у Львов

Виставка «ЕЛЕКТРИКА 2019» надає прекрасну можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитися з найсучаснішими технологіями для виробництва, передачі та розподілу електроенергії, найновішими енергоефективними освітлювальними технологіями та обладнанням для промислового, комунального, архітектурного та спеціального освітлення, промисловою автоматикою. Особливу увагу на виставці буде приділено енергозбереженню, автоматизації виробничих процесів, а також електронним компонентам.

ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

Український науково-прикладний журнал


Издатель и учредитель: Інститут відновлюваної енергетики НАН України.


Зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ№9115 від 1.09.2004 р.

 

Журнал входить до переліку затверджених постановою президії ВАК України щодо видань для публікації праць здобувачів вчених ступенів від 9 березня 2006 р. №1-05/3.

 

Згідно з витягом наказу ВАК України від 24.01.2009 року №29 журнал пройшов перереєстрацію і внесений у новий «Перелік наукових фахових видань”, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Постанова ВАК від 10.02.2010 р. №1-05/1.

 

Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

 

Варто підкреслити важливість наукової інформації, що розміщується на сторінках нашого журналу, оскільки вона відкриває широкі можливості для діяльності у галузі використання відновлюваних джерел енергії та плідного міжнародного співробітництва у цьому напрямку. Журнал фаховий, тобто зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор: Мхітарян Н.М. Головний редактор, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор

 

Заступники головного редактора:

- Рєзцов В.Ф. Заст. головного редактора, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Кудря С.О. Заст. головного редактора, докт. техн. наук, професор.

Члени редакційної колегії:

- Басок Б.І. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Бєкіров Е.А. Докт. техн. наук, доцент;

- Васько П.Ф. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітникp;

- Головко В.М. Докт. техн. наук, професор;

- Долінський А.А. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Забарний Г.М. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник;

- Карп І.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Кулик М.М. Академік НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор;

- Мацевитий Ю.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Мислович М.В. Докт. техн. наук, професор;

- Павлов В.Б. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник;

- Стогній Б.С. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Фіалко Н.М. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Халатов А.А. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Шидловський А.К. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор;

- Юрченко О.М. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник;

- Яковлєв О.І. Докт. техн. наук, професор;

- Яндульський О.С. Докт. техн. наук, професор.

 

Відповідальний секретар: Суржик Т.В. Вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, канд. техн. наук.

 

Науковий редактор: Резцов Віктор Федорович.

 

Редактор випуску: Щокін Андрій Ростиславович.

 

Редакційна група: Матвєєва Раїса Олексіївна, Ціцікан Рената Миколаївна.

 

Верстка: Мут Юрій Володимирович.

 

Адреса редакції:

Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Червоногвардійська 20-а, к. 202, м. Київ, 02094

Тел.: +380 (44) 537-26-57, +380 (44) 206-28-09.

Тел./факс: +380 (44) 537-26-57.

E-mail: magazine.ive@gmail.com, schek@meta.ua


Периодичность - щоквартально.


Издаётся с 2004 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости