Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

Український науковий журнал


Издатель - ТОВ «Українська спілка фахівців в галузі очистки води».


Учредитель - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; ТОВ «Українська спілка фахівців в галузі очистки води».


 

Проблематика: висвітлення методів і процесів очищення води, питань аналітичної хімії води.

 

ISSN: 2218-9300.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 15908-5678 P від 19.08.2010.

 

Галузь науки: хімічні науки.

 

Мова видання: українська, російська, англійська (паралельними випусками).

 

Засновники: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; ТОВ «Українська спілка фахівців в галузі очистки води».

 

Головний редактор: Астрелін Ігор Михайлович, доктор технічних наук.

 

Заступник головного редактора: Мітченко Т. Є., доктор технічних наук.

 

Відповідальний секретар: Макарова Н. В., кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Беляков В. М., чл.-кор. НАН України; Гомеля М. Д., д-р техн. наук; Донченко M. I., д-р техн. наук; Іванов В. О., д-р техн. наук (Росія); Корнілович Б. Ю., чл.-кор. НАН України; Лінючова О. В., д-р техн. наук; Лупашку Т., д-р хім. наук (Молдова); Муравйов Д. (Іспанія); Нижник Ю. В., канд. техн. наук; Ратнавіра X. (Норвегія); Риферт В. Г., д-р техн. наук; Статюха Г. О., д-р техн. наук; Стрелко В. В., акад. НАН України; Стрикаленко Т. В., д-р мед. наук; Терентьев О. М., д-р техн. наук; Хамізов P. X., д-р хім. наук (Росія).

 

Адреса редакції: ТОВ «Українська спілка фахівців в галузі очистки води», а/с 128, Київ-32, Україна, 01032.

Тел.: +380 (44) 406-83-82, +380 (44) 229-05-55.

E-mail: makarova@voda.com.ua.


Периодичность - 4 рази на рік.


Издаётся с 2010 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости