Размещение
рекламы

@proektant.
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
ПОИСК ПО САЙТУ
информация о журналах в Украине
Поиск осуществляется только по страницам раздела «Журналы»


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Украинский сборник научных трудов


Издатель и учредитель: Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом (УкрНДІВЕ).


 

Проблематика: викладення результатів дослідження та розробки вибухозахищеного електрообладнання, питань теорії вибуху та вибухозахисту.

 

ISSN: 1817-5716.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15346-3918 Р від 03.07.2009.

 

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток до постанови № 1-05/1 від 10.02.2010.

 

Галузь науки: технічні науки.

 

Мова видання: російська, українська (змішаними мовами).

 

Засновник: Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом (УкрНДІВЕ).

 

Головний редактор: Вареник Євген Олександрович, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки за 2010 рік.

 

Заступник головного редактора: Ванєєв Б.М., кандидат технічних наук.

 

Члени редколегії: Дзюбан В. С., д-р техн. наук; Ковалев Є. Б., д-р техн. наук; Лазебнік Р. М., канд. техн. наук; Омельченко О. М., д-р техн. наук; Савицький В. М., канд. техн. наук; Толочко О. І., д-р техн. наук; Федоров М. М., д-р техн. наук; Ширнін І. Г., д-р техн. наук.

 

Адреса редакції:

УкрНДІВЕ, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17, Донецьк, Україна, 83052.

Тел.: +380 (62) 382-93-53.

Факс: +380 (62) 382-93-52.

E-mail: ukrniive@ukrniive.com.ua.


Периодичность - 1 раз на рік.


Издаётся с 1964 року.


Подробнее о журнале...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Вся база «Законодавство України»Інформаційне забезпечення у сфері технічного регулюванняДержавні будівельні норми УкраїниДержавні санітарні норми і правилаЭлектронная библиотека стандартов и нормативовБиблиотека строительства: типовые серии, нормативные документыБаза стандартов, ГОСТ, ДСТУ, СНиП, СанПиНБібліотека нормативно-методичних документів в галузі ТЗІПеречень ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ


Дополнительно

Контактные данные   |   Рекламно-информационные услуги   |   Размещение в Каталоге   |   Баннерная реклама   |   Статистика посещаемости